Фондация за регионално развитие Рома Пловдив Актуално
АКТУАЛНО
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома:
към 31.12.2014 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома:
към 31.12.2015 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома:
към 31.12.2016 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома:
към 31.12.2017 г.