ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
КОНТАКТИ

Адрес: 4000 Пловдив,ул. Елба № 3, кв. "Столипиново"
България

***

E-mail: frdroma@abv.bg


***

Телефон: +359 32 622 322


***

Информация:

Facebook:

Skype:
За установяване на партньорство с ФРР "Рома"  Пловдив по определена програма или проектна схема, моля попълнете следната форма.

Please, fill out the following form if you wish to form a partnership on an EU programme or a project scheme with Roma Regional Development Foundation Plovdiv.

Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”.
Maps
+359 32 622 322 Офис
+359 32 207 253 ЦОП "Столипиново"
4000 Пловдив,ул. "Малина" 12
4000 Пловдив, ул. "Елба" 3
frdroma@abv.bg
Our Mission Statement: