ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА" ПЛОВДИВ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
ДОКУМЕНТИ
/тази страница представя документи за конкурси, финансови отчети и др. информация за статута и дейностите на ФРР "Рома" Пловдив
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома" към 31.12.2019 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома" към 31.12.2020 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома" към 31.12.2021 г.
Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”.
Maps
+359 32 622 322 Офис
+359 32 207 253 ЦОП "Столипиново"
4000 Пловдив,ул. "Малина" 12
4000 Пловдив, ул. "Елба" 3
frdroma@abv.bg
Our Mission Statement: